PHP+

Zpět na výpis pozic

Medior / Senior PHP vývojář

Do našeho týmu hledáme nejen spolupracovníka, ale i kolegu, který zajde na pivo, volejbal, do fitka, do kina…

Co to obnáší?

 • Spolupráce s vývojářským týmem
 • Komunikace s ostatními členy týmu (grafika, kódování, testování, marketing)
 • Startování nových projektů a služeb
 • Podílení se na vývoji autorských SW (CMS, DMS, Ticket Support, CRM)
 • Účast na školeních

Očekáváme

 • Zkušeností, nebo povědomí o následujících technologiích: PHP, OOP, MySQL, Doctrine, Git, Composer, CI/CD
 • Schopnost spolupracovat v týmu, ale také samostatnost a proaktivitu
 • Umění dodržovat termíny a kvalitu
 • Schopnost orientace v cizím kódu
 • Znalost EN na úrovni dokumentace
 • Schopnost práce na více projektech současně

Nabízíme

 • Práci v mladém kolektivu
 • Smlouvu na HPP
 • Účast na zajímavých celosvětových projektech
 • Moderní a klimatizované kanceláře
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Občerstvení na pracovišti zdarma
 • Teambuildingové aktivity, společné snídaně, vánoční večírky
 • Možnost finančního i profesního růstu
 • Permanentku do Fitness 14 (fitness, sálové lekce a wellness)
 • Firemní mobilní tarif
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Možnost Homeoffice
 • Osobní ohodnocení nad rámec smluvní mzdy
 • Uvolněnou atmosféru
 • Relaxaci - fotbálek a bean bag zónu
 • Navíc 3 dny Sick Days
 • Příspěvek na stravování
 • Až 5 týdnů dovolené
 • Mzda dle zkušeností 60.000 - 80.000 Kč

Co můžeš očekávat?

Rádi tě poznáme

Přiložit CV

+420 776 204 567

info(at)nexgen.cz

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel: NexGen IT, s.r.o.
se sídlem Nádražní 159/21, České Budějovice, 370 01
IČO: 28145577
Spisová značka: C 20318 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
Zastoupená jednateli Bc. Michaelem Mrázem, MBA a Janem Nikerlem, DiS

 1. Odesláním poptávkového formuláře na poskytnutí služeb, či zájmu o pracovní pozici potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Při poptávce na poskytnutí služeb jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno, telefonní číslo, email). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 5. Při zájmu o pracovní pozici jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno, telefonní číslo, email). Dále zpracováváme po zaslání vašeho životopisu vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, podobiznu, občanství, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti či další informace v životopisu uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.

  Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou společností NexGen IT, s.r.o. zpracovávány do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.

  Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, telefon a emailová adresa budou v případě vašeho nezvolení za vhodného uchazeče správcem osobních údajů uchovány po dobu 5 let za účelem archivace uchazečů. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti. Proti takovému zpracování máte právo podat námitku na kontaktní adresu společnosti Nádražní 159/21, České Budějovice, 370 01.

 6. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
  Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
 7. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 8. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 9. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro:

  a)    pro uzavření a plnění smlouvy
  b)    zaslání nabídky či cenové kalkulace
  c)    poskytnutí odpovědí na vznesenou otázku uživatele

  Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné akce ze strany poskytovatele plnit.
  Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 776 204 567, info@nexgen.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.